திருச்செங்கோடு தொகுதி – கொடியேற்றும் நிகழ்வு

78

27.11.21 அன்று திருச்செங்கோடு தொகுதி திருச்செங்கோடு ஒன்றியம் சித்தாளந்தூர் பேரூந்து நிறுத்தம் அருகில் மாவீரர் நாளில் கொடியேற்றி மாவீரர்களுக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.