திருச்சி மேற்கு தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

110

திருச்சிராப்பள்ளி மேற்கு சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக 19-12-2021 உறையூர் பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திஉறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் – திருச்சிராப்பள்ளி தொகுதி
அடுத்த செய்திதிருச்சி மேற்கு தொகுதி – கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்