சேலம் வடக்கு தொகுதி மாத கலந்தாய்வு

174

சேலம் வடக்கு தொகுதியின் *மாதகலந்தாய்வு* 02-01-2022   அன்று  அழகாபுரம் கட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திமேட்டூர் சட்டமன்ற தொகுதி மரக்கன்றுகள் வழங்குதல்
அடுத்த செய்திசேலம் தெற்கு தமிழில் பெயர் மாற்ற துண்டறிக்கைகள் வழங்கும் நிகழ்வு