சீர்காழி சட்டமன்றத் தொகுதி – தைப்பூச திருவிழா

101
சீர்காழி சட்டமன்றத் தொகுதி  சார்பாக தைப்பூச திருவிழா கொள்ளிடம் மேற்கு ஒன்றியம் வடரங்கத்தில் மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது.