குளச்சல் தொகுதி திருமுருகப் பெருவிழா நிகழ்வு

12

குளச்சல் தொகுதி வீரத்தமிழர் முன்னணி சார்பாக சரவணன் மற்றும் தீலிப் ஆகியோரின் தலைமையில் திருமுருகப் பெருவிழா நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது.