உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் – திருச்சிராப்பள்ளி தொகுதி

57

திருச்சிராப்பள்ளி மேற்கு சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக 12-12-2021 உழவர் சந்தையில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.