இராணிப்பேட்டை தொகுதி உள்ளாட்சி தேர்தல் கலந்தாய்வு கூட்டம்

17

இராணிப்பேட்டை தொகுதி – இராணிப்பேட்டை நகரம் உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு உண்டான கலந்தாய்வு நடந்தது.