ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி – தை பூச விழா – உணவு வழங்குதல்

59

நாம் தமிழர் கட்சி 109 வட்டம் ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி  சார்பாக தைப்பூச திருநாளை முன்னிட்டு HOPE ஆஸ்ரமத்தில் மாற்று திறனாளி குழந்தைகளுக்கு உணவு வழங்க பட்டது.