வாணியம்பாடி தொகுதி ஈகைத் தமிழன் அப்துல் ரவூப் வீரவணக்கம் நிகழ்வு

2

ஈகைத் தமிழன் அப்துல் ரவூப் வீர வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.

உதயேந்திரம் பேரூராட்சி உறவுகள் முன்னெடுத்து செய்தனர்.