பெரம்பலூர் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

98
பெரம்பலூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக (19.12.2021) கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.