புதுச்சேரி ஏம்பலம் தொகுதி நம்மாழ்வார் அவர்கர்களின் நினைவேந்தல் நிகழ்வு.

8

புதுச்சேரி ஏம்பலம் தொகுதி சுற்றுச் சுழல் பாசறை சார்பாக இயற்கை அறிவியல் வேளாண் விஞ்ஞானி அய்யா. நம்மாழ்வார் அவர்களுக்கு புகழ்வணக்கம் செலுத்தும் நிகழ்வு நடைபெற்றுது. இந்நிகழ்வில் பொதுமக்களுக்கு மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டது. தொகுதி உறவுகள், புகழேந்தன், கு.பிருந்தாவதி,பார்கவி,ஹரி,பிரியன் ஆகியோர் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்தனர்