திருவெறும்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி – மாவீரர் நாள் நிகழ்வு

79

திருவெறும்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியின் சார்பாக 27/11/2021 அன்று மாவீரர் நாள் நிகழ்வு நடைபெற்றது.