தாம்பரம் தொகுதி தமிழ்த்தேசிய தலைவரின் அகவை நாள் கொடியேற்ற நிகழ்வு

83

நாள்: 26 11 2021
பகுதி :மேற்கு தாம்பரம்.
இடம் :கிஷ்கிந்தா சாலை எம்ஜிஆர் சிலை அருகில்.
நேரம் :காலை 9 மணி அளவில். த்

நிகழ்ச்சி : தமிழ்த்தேசிய தலைவரின் அகவை தின நாள் கொடியேற்ற நிகழ்வு.

உணர்வுடன்
வேம்பு செல்வம்
செய்தி தொடர்பாளர்
தாம்பரம் சட்டமன்ற தொகுதி
9941275372