செய்யூர் தொகுதி – தலைவர் பிறந்த நாள் விழா

31

செங்கல்பட்டு தெற்கு மாவட்டம் செய்யூர் தொகுதி திருக்கழுக்குன்றம் ஒன்றிய நெரும்பூர் பகுதியில் நடைபெற்றது.