கரூர் தொகுதி தேசியத் தலைவரின் பிறந்தநாள் விழா

3

கரூர் சட்டமன்ற தொகுதி கரூர் வடக்கு நகரம் சார்பில் தேசிய தலைவரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ஆதரவற்றோர் இல்லத்தில் உணவு வழங்கப்பட்டது.