கன்னியாகுமரி தொகுதி முகப்பு கண்ணாடி நிறுவுதல்

4

கன்னியாகுமரி சட்டமன்ற தொகுதி கேசவன்புத்தன்துறை ஊராட்சி புத்தன் துறையில் வளைவு பகுதியில் முகப்பு கண்ணாடி நிறுவுதல் நிகழ்வு நடைபெற்றது.