ஓசூர் தொகுதி மாவீரர் நாள் நிகழ்வு

2

நாம்தமிழர்கட்சி
ஓசூர்சட்டமன்றதொகுதி.

நம் மொழி காக்க, இனம் காக்க
நம் மண் காக்க, மானம் காக்க
இன்னுயிர் ஈந்த மாவீரர் அனைவருக்கும்
வீரவணக்கம்! வீரவணக்கம்

செய்தி வெளீயிடு
தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை செயலாளர்