ஓசூர் தொகுதி மாவீரர் நாள் நிகழ்வு

55

நாம்தமிழர்கட்சி
ஓசூர்சட்டமன்றதொகுதி.

நம் மொழி காக்க, இனம் காக்க
நம் மண் காக்க, மானம் காக்க
இன்னுயிர் ஈந்த மாவீரர் அனைவருக்கும்
வீரவணக்கம்! வீரவணக்கம்

செய்தி வெளீயிடு
தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை செயலாளர்

 

முந்தைய செய்திதிருவாரூர் சட்டமன்ற தொகுதி தேசியத் தலைவரின் 67 பிறந்தநாள் நிகழ்வு
அடுத்த செய்திதிருவாரூர் தொகுதி தேசியத் தலைவர் பிறந்த நாள் விழா