இராதாபுரம் தொகுதி தேசியத்தலைவர் பிறந்த நாள் விழா

47

திருநெல்வேலி மாவட்டம் இராதாபுரம் தொகுதி திசையன்விளையில் தலைவர் பிறந்த நாள் விழா இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடப்பட்டது.