இராதாபுரம் தொகுதி தேசியத் தலைவர் பிறந்த நாள் விழா

49

திருநெல்வேலி மாவட்டம் இராதாபுரம் தொகுதி வள்ளியூர் வடக்கு ஒன்றியம் கிழவநேரியில் தலைவர் பிறந்த நாள் விழா கொடி ஏற்றி இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடப்பட்டது.