இராதாகிருட்டிணன் நகர் தொகுதி – தமிழ்த்தேசிய தலைவர் பிறந்த நாள் விழா

28

26.11.2021 அன்று காலை இராதாகிருட்டிணன் நகர் தொகுதி கிழக்கு பகுதி சார்பாக வ.உ.சி நகர் சந்திப்பில் தமிழ்த்தேசிய தலைவர் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு பொதுமக்களுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டது.