நாங்குநேரி தொகுதி பனை விதை நடும் நிகழ்வு

4

நாங்குநேரி மேற்கு ஒன்றியம் கண்டிகைப்பேரியில் 05.11.2021 அன்று சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பாக பனை விதை விதைக்கும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது.

9003992624