துறையூர் தொகுதி வ.உ.சி மலர் வணக்க நிகழ்வு

8

கொட்டும் மலையிலும் வா.உ.சி அவர்களுக்கு திருச்சி வடக்கு மாவட்டம் துறையூர் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பின் மலர் வணக்கம் செய்யப்பட்டது.

தகவல்,
சே.கஜேந்திரன்
9080230908