திருச்செங்கோடு தொகுதி மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம்

6

21.11.2021 ஞாயிறு அன்று திருச்செங்கோடு தொகுதி சார்பாக மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.இதில் அணைத்து நிலை பொறுப்பாளர்களும் கலந்துக் கொண்டார்கள்.

கு.சாமிநாதன்
தொகுதி செய்தி தொடர்பாளர்
திருச்செங்கோடு.

பேச: 8825293305.