செய்யூர் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம் 

42

செங்கல்பட்டு மாவட்ட செய்யூர் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் கலந்தாய்வு கூட்டம்  14/11/2021 அன்று நடைபெற்றது