சாத்தூர் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

68

சாத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி சாத்தூர் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட சின்ன கொல்லம்பட்டியில் வைத்து உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.

கி. மகேஷ் வரன்
தொகுதி தலைவர்
9445649805