கரூர் சட்டமன்ற தொகுதி ஐயா வ.உ.சிதம்பரனார் புகழ்வணக்க நிகழ்வு

67

கரூர் சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் கப்பலோட்டிய பெருந்தமிழர் ஐயா வ.உ.சிதம்பரனார் அவர்களின் திருவுருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து புகழ்ணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.

நாம் தமிழர் கட்சி
கரூர் மாவட்டம்.