வீரபாண்டி சட்டமன்ற தொகுதி – நினைவேந்தல் நிகழ்வு

36
வீரபாண்டி சட்டமன்ற தொகுதி
சார்பாக தீயாகதீபம் திலிபன் அவர்களின் நினைவேந்தல் நிகழ்வு  நடைபெற்றது.