பரமக்குடி தொகுதி இணையவழி கலந்தாய்வு

27

பரமக்குடி சட்டமன்ற தொகுதி தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை ஒன்றிய,தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் மாதாந்திர இணையவழி கலந்தாய்வு இன்று நடைபெற்றது.

செய்தி வெளியீடு:
க.மணிகண்டன்
தொகுதி செயலாளர், தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை
பரமக்குடி சட்டமன்ற தொகுதி
பேச: 8489046372