சோழவந்தான் சட்டமன்ற தொகுதி – கொடி ஏற்றும்  விழா

125

மதுரை கிழக்கு மாவட்டம்,சோழவந்தான் சட்டமன்ற தொகுதியில் வாடிப்பட்டி,செம்மினிப்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில்  மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் செ.வெற்றிக்குமரன் அவர்கள் 18.09.2021 (சனிக்கிழமை) அன்று கொடி ஏற்றும்  விழா நடைபெற்றது