சிவகாசி தொகுதி மரம் நடும் நிகழ்வு

25

சிவகாசி தொகுதியில் மரம் நடும் நிகழ்வு செப்டம்பர் 09, 2021 சிவகாசி சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பாக சிவகாசி நகர பகுதியில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

இந்நிகழ்வில் சிவகாசி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி உறவுகள் கலந்து கொண்டனர்.
+91 9159139098