சாத்தூர் தொகுதி தெரு முனை கூட்டம்

25

சாத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி சாத்தூர் நகரம் சார்பாக முக்குராந்தல் பகுதியில் வைத்து தெரு முனை கூட்டம் நடைபெற்றது.

கி. மகேஷ்வரன்
தொகுதி தலைவர்
9445649805