குளச்சல் தொகுதி கட்டமைப்பு கலந்தாய்வு நடைபெற்றது

11

குளச்சல் தொகுதி மணவாளக்குறிச்சி பேரூராட்சியில் புதிய நிர்வாகிகள் கட்டமைப்பு கலந்தாய்வு நடைபெற்றது  .