இராணிப்பேட்டை தொகுதி கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

30

இராணிப்பேட்டை தொகுதி – வாலாஜா நகரம் அரசினர் மகளிர் கலைக் கல்லூரி அருகில் புலிக் கொடி ஏற்றப்பட்டது.