வீரபாண்டி தொகுதி – மக்கள் நல பணிகள்

61

வீரபாண்டி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக  அரசு சார்ந்த சேவைகள் ” திட்டத்தின் கீழ் 15 குடும்பங்களுக்கு புதிய குடும்ப அட்டை பெற்றுத்தரும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.