வாணியம்பாடி தொகுதி பெரும்புலவர் பாரதியார் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

28

பெரும்புலவர் பாரதியார் 100 ஆம் நினைவு நாள் புகழ் வணக்கம் நிகழ்வு ஆலங்காயம் பேரூராட்சி நடைபெற்றது.