பொன்னேரி தொகுதி தியாகத்தீபம் திலீபன் அவர்களுக்கு வீர வணக்கம்

19

26:09:2021 அன்று பொன்னேரி நகரத்தில் தியாகத்தீபம் திலீபன் அவர்களுக்கு வீர வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.
இந்நிகழ்வில் முப்பதுற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

நன்றி
சரவணன்.ச
பொன்னேரி தொகுதி
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை செயலாளர்
76676 01891