பாளையங்கோட்டை தொகுதி பூலித்தேவர் வீரவணக்க நிகழ்வு

26

பாளையங்கோட்டை தொகுதி *மாவீரன் பூலித்தேவன்* அவர்களுடைய நினைவைப் போற்றி வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது🔥🔥

 

இவண்
இ.சுரேஷ் ஆண்டனி
9042146018