திருவாரூர் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் தேர்வு

17

திருவாரூர் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் பாசறை பொறுப்பாளர்கள் தேர்வு கலந்தாய்வு திருவாரூர் NVT வணிக வளாகத்தில் இன்று 22.08.2021 நடைபெற்றது