தாராபுரம் தொகுதி – காவிரிச்செல்வன் விக்னேசு & தமிழ்முழக்கம் ஐயா சாகுல் அமீது நினைவேந்தல் நிகழ்வு

75

(19-09-2021) தாராபுரம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக காவிரிச்செல்வன் விக்னேசு & தமிழ்முழக்கம் ஐயா சாகுல் அமீது அவர்களின் நினைவேந்தல் நிகழ்வு நடைபெற்றது.