சோளிங்கர் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

54

05/07/2021  சோளிங்கர் தொகுதி சார்பாக கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது

முந்தைய செய்திகரூர் சட்டமன்ற தொகுதி – ஐயா வ.உ.சிதம்பரனார் புகழ்வணக்க நிகழ்வு
அடுத்த செய்திகும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி – வ.உ.சிதம்பரனார் புகழ்வணக்க நிகழ்வு