சிவகாசி தொகுதி வ. உ. சிதம்பரனார் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

2

சிவகாசி தொகுதி சார்பாக கப்பலோட்டிய தமிழன் வ. உ. சிதம்பரனார் அவர்களின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு 05-09-2021 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 6:30 மணியளவில் திருத்தங்கலில் அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.
7904013811