கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி – வீரமங்கை செங்கொடிக்கு  நினைவேந்தல் நிகழ்வு

15

கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி நாம்தமிழர் கட்சி சார்பில், கும்மிடிப்பூண்டி நடுவண் ஒன்றியத்தில்  வீரமங்கை செங்கொடிக்கு  நினைவேந்தல் நிகழ்வு நடைபெற்றது