ஆரணி தொகுதி – புகழ்வணக்க நிகழ்வு

68
ஆரணி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி அலுவலகத்தில், பெருபாட்டன் பூலித்தேவன், தோழர் தமிழரசன், மருத்துவர் அனிதா ஆகியோர்களுக்கு  புகழ்வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.