ஆண்டிபட்டி தொகுதி – பனை விதை நடும் விழா

113
ஆண்டிபட்டி தொகுதி குன்னூர் பகுதியில் 11.09.2021 அன்று
பனை விதை நடும் திருவிழா நடைபெற்றது