அம்பத்தூர் தொகுதி 89ஆவது வட்டம் ஐயா வ.உ சிதம்பரனார் புகழ்வணக்க நிகழ்வு

4

அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி தெற்குப்பகுதி 89ஆவது வட்டம் சீனிவாசா நகர் காமராஜர் தெரு அருகில் ஐயா வ.உ சிதம்பரனார் படத்திறப்பு செய்து புகழ்வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது, நிகழ்வில் நமது உறவுகள், வட்ட பொறுப்பாளர்கள், பகுதி பொறுப்பாளர்கள், தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் உட்பட 40பதுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்று நிகழ்வினை சிறப்பித்தனர்.