அம்பத்தூர் தொகுதி வீரமங்கை செங்கொடி வீரவணக்க நிகழ்வு

9

அம்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி தெற்குப் பகுதி 93 ஆவது வட்டம் சார்பில் அண்ணன்மார்கள் இன்னுயிரைக் காக்க தன்னுயிரை ஈகம் செய்த வீர மறத்தி தங்கை செங்கொடி அவர்களின் வீரவணக்க நிகழ்வு இன்று காலை 9 மணிக்கு முன்னெடுக்கப்பட்டது!
நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு,
தீபக் ,அண்ணாதுரை, பிரபாகரன்.

பதிவேற்றம்,
க.பூபேசு,
தொகுதி செயலாளர்,
9841929697.