அம்பத்தூர் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

82

அம்பத்தூர் தொகுதியின் அனைத்து நிலை பொறுப்பாளர்களுக்கான கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது,

முந்தைய செய்திதாராபுரம் தொகுதி – மாதாந்திர தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்
அடுத்த செய்திதலைமை அறிவிப்பு: கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியில் ஒழுங்கு நடவடிக்கை