அம்பத்தூர் தொகுதி – அரசியல் பயிலரங்கம்

33

அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி புதூரில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக மாபெரும்  அரசியல் பயிலரங்கம் நடைபெற்றது, இதில்  மாநில

ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கலந்துகொண்டு அரசியல் வகுப்புகளை முன்னெடுத்தனர்.