போளூர் தொகுதி – கொடி ஏற்ற நிகழ்வு

7

போளூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக  சேத்துப்பட்டு நகரத்தில் கொடி ஏற்ற நிகழ்வு நடைபெற்றது