போளூர் தொகுதி – காமராசர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

20

கர்ம வீரர் காமராசர் புகழ் வணக்க நிகழ்வை முன்னிட்டு போளூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக காமராசர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது